Misyon ve Vizyonumuz

MİSYON

Hitit Üniversitesi bünyesinde, 19. uygulama ve araştırma merkezi olarak  kurulan Hitit Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (HİTÜ-TÖMER)’nin öncelikli amacı; herhangi bir sebeple ülkemizde bulunan yabancılara, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına ve göçmenlere kurs ve seminerler vasıtasıyla Türkçeyi öğretmektir.  Dünyanın en eski dillerinden olan Türk dilinin tarihte ve bugün konuşulduğu ve yazıldığı bütün eski ve yeni kollarını araştırmak ve dil öğrenme ve öğretme yöntem ve tekniklerini geliştirerek bunları uygulamak da yine kurum amaçları arasında yer almaktadır. Bunların haricinde, Türk topluluklarının farklı coğrafyalarda oluşturdukları dil, tarih ve edebiyat eserleri gibi kültür eserlerini ve Türk kültürünün çevre kültürlerle olan dil münasebetlerini araştırarak bu alanda gerçekleştirilecek her türlü faaliyette bulunmak ve elde edilen çalışma sonuçlarını çeşitli yayın organlarıyla yayımlamak da yine araştırma merkezimizin üslendiği misyon içerisinde bulunmaktadır.


VİZYON

Ülkemizde bulunan yabancılara, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına ve göçmenlere kurs ve seminerler vasıtasıyla Türkçeyi öğretmenin yanında, kişilere Türk dilinin zenginliği bilincini kazandırmayı amaç edinen  HİTÜ TÖMER’in vizyonu; verdiği eğitim, yaptığı araştırmalar ve yetiştirdiği öğrenciler ile kendi alanında hem ulusal hem de uluslararası  düzeyde  saygın bir kurum olmaktır.


Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
Bahçelievler. Mah. 3. Sk No:6 Çorum