Sınavlar

Türkçe Seviye Tespit Sınavı

Bu sınav, aşağıda belirtilen dört temel dil becerisi gözetilerek uygulanır:

- Okuma-Anlama,

- Sözlü anlatım (Konuşma),

- Yazılı anlatım (Yazma, destekleyici beceri olarak dilbilgisi),

- Dinleme.

Bu sınavda 100 tam puan üzerinden 50 ve üzeri puan alanlar B1 seviyesinden, 50’nin altında puan alanlar ise A1 veya A2 seviyesinden (temel seviyeden) öğrenime başlar. Bu değerlendirme yapılırken belirtilen dört temel dil becerisi alanındaki ortalama alınır. Her bir beceri 100 tam puan üzerinden değerlendirilir.

 

Seviyeler ve Başarı Puanları SEVİYELER

PUANLAR

A1

0-39

A2

40-49

B1

50-59

B2

60-69

C1

70-89

C2

90-100

 

HİTÜ-TÖMER'de kurs görmeden Hitit Üniversitesinin öğretim dili Türkçe olan programlarında öğrenimine devam etmek isteyen adaylardan Üniversitenin önlisans-lisans programlarına devam edeceklerin dört alandaki becerinin ortalamasından 100 tam puan üzerinden en az 60 (altmış) B2; yüksek lisans-doktora programlarına devam edeceklerin ise en az 70 (yetmiş) C1 puan alması gerekir.

Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
Bahçelievler. Mah. 3. Sk No:6 Çorum