Sınavlar

Hitit Üniversitesi TÖMER’deki bütün sınavlar dört temel dil becerisini ölçecek şekilde, “Diller İçin Avrupa Ortak Öneriler Çerçeve Metni” esas alınarak yapılır. Bu sınavlarda öğrencilerin;

·        Okuma

·        Dinleme

·        Konuşma (Bağımsız / Karşılıklı)

·        Yazma

becerilerini ölçecek şekilde hazırlanır. Her bir beceri alanı 25 puan olmak üzere toplam 100 tam puan üzerinden değerlendirilir.  

HİTİT Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
Bahçelievler. Mah. 3. Sk No:6 Çorum