(A.T.K) Kurs Programının Amacı

Akademik Türkçe kursu, Türkçeyi lisansüstü programlarda akademik düzeyde kullanacak öğrencilerin kendi alanlarında bilgi ve becerilerini geliştirmeye yönelik açılan kurslardır. Bu kurs, C1 Düzeyindeki öğrencilerin yükseköğrenim hayatlarında ihtiyaç duydukları Akademik Türkçe dil becerilerini geliştirmeye yönelik bir programdır. Bu kursun hedefi, öğrencilerin tüm dil becerilerini (konuşma, dinleme, okuma ve yazma) kendi alanlarında akademik düzeyde geliştirmek, bireylerin Türk dilinde bilimsel araştırmalar yapmalarına ve bilimsel metin oluşturmalarına yardımcı olmak, Türk dilinin ses bilimsel, biçim bilimsel, söz dizimsel ve anlam bilimsel özelliklerini kullanım bilimsel ve metin bilimsel açıdan kavramaları, çalışma yaptıkları alana ait terimsel ifadeleri akademik çalışmalarında doğru şekilde kullanabilmelerini sağlamaktır.HIZLI ERİŞİM

instagram Facebook Twitter