Düzey Tespit Sınavı

HİTİT-TÖMER’de öğrenim görmek ve dil düzeylerini belirlemek isteyen herkes bu sınava katılabilir.

Bu sınavda öğrencilerin dört temel becerisi (okuma, dinleme, yazma, konuşma) ölçülür. Her bir beceri alanı 25 puan olmak üzere, toplam 100 tam puan üzerinden değerlendirilir.


DÜZEY TESPİT SINAVI

BECERİLER

TAM PUAN

TABAN PUAN

BAŞARI PUANI

Okuma

25

12

Dört Beceri Puanları

Genel Toplamı

Dinleme

25

12

Yazma

25

12

Konuşma

25

12

TOPLAM

100

48

60


Düzey Tespit Sınavına girenlerin dil seviyeleri, aşağıdaki tabloda gösterilen puan aralıklarına göre belirlenir.

DÜZEYLER

PUANLAR

A0

0-29

A1

30-49

A2

50-59

B1

60-69

B2

70-79

C1

80-89

C2

90-100


Sınavda 100 tam puan üzerinden (0-29) arası puan alanlar A1, (30-49) arası puan alanlar A2, (50-59) arası puan alanlar B1, (60-69) arası puan alanlar B2, (70-79) arası puan alanlar C1 kurlarında kurslara başlar. 

Düzey Tespit Sınavına giren Hitit Üniversitesi öğrencilerinden ve personelinden sınav için herhangi bir ücret alınmaz. 

Bir dönem içerisinde her bireyin en fazla 2 defa Düzey Tespit Sınavına girme hakkı vardır. Sınava ikinci defa girenlerden yönetim kurulu tarafından belirlenen sınav ücreti alınır.

Hitit Üniversitesi öğrencisi veya personeli olmayanlardan ise yönetim kurulu kararı ile belirlenen sınav ücreti alınır. 

Merkezce düzenlenecek kurslara devam etmek için önceden ücret ödeyip kurs kaydı yapanlardan ayrıca Düzey Tespit Sınavı ücreti alınmaz.

Sınav ücreti 30 $; süresi 120 dakikadır.

Sınav sonuçları adaylara Merkezin resmî internet sayfasında duyurulur.

Adayın talebi halinde Düzey Tespit Sınav Sonuç Belgesi verilmesi ücrete tabidir.

Düzey Tespit Sınav sonucuna rağmen kurs öğretim elemanı, gerekli gördüğü durumlarda kursiyerin kurunu ilgili birim sorumlusunun onayını alarak kurun ilk haftası içerisinde değiştirebilir.HIZLI ERİŞİM

instagram Facebook Twitter