Ölçme-Değerlendirme ve Sertifikalandırma Kriteri

Program başlamadan önce her bir aday için bir rehber öğretim elemanı belirlenir ve rehber öğretim elemanına rehberlik ve danışmanlık yapacağı adayla ilgili kişisel bilgilerin, değerlendirme ve takip formlarının yer aldığı bir dosya verilir. 

Rehber öğretim elemanları, program boyunca rehberlik ve danışmanlığını üstlendikleri adayların, derslere devam, verilen ödevleri yapma, ders anlatma düzlemlerindeki yeterlilikleriyle ilgili konulardaki tutumlarını değerlendirip, değerlendirme formlarına işleyerek genel gözlem ve değerlendirmelerini de içeren bir raporlandırma yapar. Adayların başarı durumlarının değerlendirilmesinde bu raporlar göz önünde bulundurulur. 

Sertifika Programı kapsamında teorik ve uygulama derslerin tamamlanmasının ardından çevrimiçi (online) sınav yapılır. Sınavda ve örnek ders anlatımında başarılı olan (70 ve üzeri not alan) adaylara Hitit Üniversitesi Rektörü ve TÖMER Müdürü imzalı “Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Sertifikası”; bu süreçte gerekli başarıyı elde edemeyen adaylara ise katılım belgesi verilir.

Katılmış olduğunuz eğitimin sertifikasını Merkezimize gelip elden teslim alabilir ya da karşı ödemeli kargo ile iletilmesini talep edebilirsiniz.


HIZLI ERİŞİM

instagram Facebook Twitter