(T.K.Y.K) Kurs Programının Amacı

Bu kurs karşılıklı konuşma, sözlü anlatımda ve yazmada söz varlığını geliştirmeye ve zenginleştirmeye, bireyin kendisini daha rahat ifade edebilmesine ve günlük dil gereksinimlerini karşılayabilmesine yardımcı olmak ve Türkçe Dil Bilgisi ile ilgili tüm kuralları ayrıntılı olarak öğretmek amacıyla hazırlanmıştır. Türkçe konuşma ve yazma eğitimi alan öğrenciler, eğitimlerini tamamladıktan sonra sosyal ve çalışma hayatlarında kendilerini Türk dilinde öz güvenle ifade edebilir duruma gelebilirler.HIZLI ERİŞİM

instagram Facebook Twitter