Sınavlar Hakkında Genel Bilgiler


HİTİT-TÖMER’de uygulanan sınavlar şunlardır: 

               -Düzey Tespit Sınavı 

              -Kur Sonu Sınavı 

              -Türkçe Yeterlik Sınavı 

Bu sınavlara ait belge ve sertifikalar 2 yıl geçerlidir. 

HİTİT-TÖMER’deki bütün sınavlar dört (4) temel dil becerisini ölçecek şekilde, “Diller İçin Avrupa Ortak Önerileri Çerçeve Metni” dikkate alınarak yapılır. 

Bu sınavlarda öğrencilerin;

               -Okuma, 

               -Dinleme,

               -Yazma

               -Bağımsız ve karşılıklı konuşma becerileri ölçülür. Her bir beceri alanı 25 puan olmak üzere, toplam 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. 

HİTİT-TÖMER’in düzenleyeceği sınavların ücreti, Yönetim Kurulunun önerisiyle Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Sınavların gün/saat/yer ve diğer ilgili bilgileri HİTİT-TÖMER internet adresinde duyurulur.


ÖNEMLİ UYARI: Yunus Emre Enstitüsü ile üniversitemiz yönetim kurulu kararı gereği belirtilen üniversitelerin dışındaki kurumlardan alınan belgeler HİTİT-TÖMER’e kayıt için geçerli belge olarak kabul edilmemektedir. Ayrıca; üniversitemiz yönetim kurulu kararı gereği belirtilen üniversitelerin sadece yüz yüze sınavları kabul edilmektedir; online (çevrim içi ) sınavlar kabul edilmemektedir.


HIZLI ERİŞİM

instagram Facebook Twitter