(G.T.K) Kurs ve Kursiyerlik Koşulları

1. Türkçe öğrenmek isteyen bütün bireyler HİTİT-TÖMER kurslarına başvurabilir.

2. Hiç Türkçe bilmeyen bireyler, Düzey Tespit Sınavına girmeksizin A1 seviyesinden kursa başlarlar. Daha önce Türkçe öğrenmiş olanlar ise kursa kayıt yaptırmadan önce Düzey Tespit Sınavına girerler. Düzey Tespit Sınavının günü ve saati HİTİT-TÖMER tarafından kursiyerlere bildirilir.

3. Düzey Tespit Sınavına giren kursiyerler düzeylerine göre sınıflara ayrılır. Bir sınıfın açılabilmesi için HİTİT-TÖMER yönetimi tarafından belirlenmiş olan en az 10 kursiyer sayısına ulaşılmış olması gerekir. 

4. Yeterli kursiyer sayısına ulaşıldığında kursiyerler akademik takvimde belirlenen tarihler arasında derslere başlar.

5. Kurs kayıt ücreti kurs başlamadan önce ödenir. Kurs ücretleri dolar olarak alınır. Kurs başladıktan sonra kurs ücreti alınamaz. 

6. TÖMER’den kaynaklanan nedenlerle açılamayan sınıflara yapılan kayıt ücretleri talep edildiği takdirde geri iade edilir.

7. TÖMER’e kayıt işleminin yapılabilmesi için gerekli belgelerin getirilmesi ön koşuldur. Ancak, çevrim içi kurslara kayıt yapılırken bu belgeler dijital ortamda iletilebilir.

8. Sınıf değiştirme olanaklar dahilinde, kayıt olunan kurun ilk haftasında yapılır, daha sonra yapılacak başvurular kabul edilmez.

9. Kurslara online form doldurarak veya bizzat kayıt olup ücret ödeyenlerden giriş vizesi veya ikamet izni alamama ve benzeri nedenlerle gelemeyenlere, ödedikleri kurlar için daha sonra açılacak (çevrim içi veya yüz yüze) kurslara katılabilme hakkı tanınır. Ancak ülkeye giriş yaptığı halde ilgili kurs başladıktan sonra kursa gelmeyerek veya başlamadan kurs kayıt belgesi aldıktan veya kursa kısmen geldikten sonra kurs ücretini geri isteyenlere (Merkezimizce kabul edilecek mücbir sebepler hariç) ücret iadesi yapılmamaktadır.

10. TÖMER’de kurslar resmi ve dini bayram tatilleri dışında devam eder. Resmi ve dini bayram tatillerine denk gelen dersler aynı kur dönemi içinde tamamlanır. TÖMER’den kaynaklanan nedenlerle iptal edilen kurs saatleri telafi edilir.

11. Bir sınıfın açılabilmesi için, TÖMER Yönetim Kurulunca kurslar için belirlenmiş olan en az 10 kursiyer sayısına ulaşılmış olması gerekir. Genel Türkçe Kursları için en az 10, Akademik Türkçe Kursları için en az 8, Türkçe Konuşma ve Yazma Kursları için ise 10 kişi ile sınıf açılır. Sınıfların devam etmesi ya da kapatılması, ders saatleri, sınıf ve öğretmenleri değiştirme yetkisi TÖMER Yönetimine aittir.

12. Her kurun sonunda Kur Sonu Sınavı yapılır. Sınavı başarıyla tamamlayan kursiyerler bir üst kura geçer. Kur sonunda başarısız olan kursiyer bir üst kura geçmek için yeniden ücret ödeyerek aynı kuru tekrar eder. 

13. C1 kurunu başarıyla bitiren kursiyerler Rektör ve TÖMER Müdürü tarafından onaylanıp imzalanmış sertifika alırlar. Diğer kurları başarıyla bitiren kursiyerlere talep etmeleri halinde katılım belgesi verilir.

14. Derslere %80 oranında devam zorunluluğu vardır. Geçerli mazereti olmaksızın devamsızlık oranını aşan kursiyer kur bitirme sınavına alınmaz ve o kurdan başarısız olmuş sayılır. Kursa devam edilmeyen gün ve saatler için kurs ücreti iadesi yapılmaz.

15. TÖMER tarafından verilen sertifika geçerlilik süresi alındığı tarihten itibaren 2 yıldır.

16.  Yunus Emre Enstitüsü ile üniversitemiz yönetim kurulu kararı gereği belirtilen üniversitelerin dışındaki kurumlardan alınan belgeler HİTİT-TÖMER’e kayıt için geçerli belge olarak kabul edilmemektedir. Ayrıca; üniversitemiz yönetim kurulu kararı gereği belirtilen üniversitelerin sadece yüz yüze sınavları kabul edilmektedir; online (çevrim içi ) sınavlar kabul edilmemektedir.

16. TÖMER’deki kurslara kayıt yaptırmış olan kursiyer, yukarıdaki bütün uygulama ve koşulları kabul etmiş sayılır.
HIZLI ERİŞİM

instagram Facebook Twitter