Neden Hitit Üniversitesi TÖMER?


- Hitit Üniversitesi TÖMER’de, 21. yüzyıl becerileri esas alınarak modern dil öğretim yöntem ve teknikleri uygulanır.

- “Diller İçin Avrupa Ortak Öneriler Çerçeve Metni” tarafından belirlenen aşamalı kur (A1, A2 / B1, B2 / C1, C2)  sistemine göre Türkçe öğretimi gerçekleştirilir.

- Dört temel dil becerisinin (dinleme-okuma-konuşma-yazma) gelişimine eşit oranda yer verilir.

- Öğretilenlerin daha kalıcı hâle getirilmesi ve etkin bir dil öğretiminin gerçekleşmesi amacıyla hem çevrimiçi hem de sınıf ortamındaki derslerde web 2.0 araçları ile Türkçe öğretimi gerçekleştirilir.

- Dört temel dil becerisini geliştirmeye yönelik Hitit Üniversitesi TÖMER tarafından hazırlanan ders araç-gereçlerinin tamamı öğrencileri her an etkin bir şekilde dil öğretim sürecine dâhil etmeye yöneliktir. 

- Yayın olarak Yunus Emre Enstitüsü Türkçe öğretim seti kullanılmaktadır.

- Merkezimiz tüm fakültelere, yemekhanelere ve kütüphanelere yakın merkezi konumdadır.

- İlimizde öğrencilerimizin kalabileceği KYK yurt olanakları mevcuttur.
HIZLI ERİŞİM

instagram Facebook Twitter