(A.T.K) Kurs ve Kursiyerlik Koşulları

Akademik Türkçe kursuna katılabilmek için en az C1 Türkçe sertifikasına ve/veya C1 düzeyinde Türkçe eğitimine devam ettiğini gösterir belgeye sahip olmak gerekmektedir.

Öğrenci sayısının 8'in altında olmaması şartıyla, hafta içi ve hafta sonu olmak üzere sabah, öğle ve akşam grupları şeklinde Akademik Türkçe Kursları açılabilir. 

Akademik Türkçe kurslarının sonunda sınav yapılmaz. Süreç temelli ve performansa dayalı ölçme değerlendirme yapılır. 

Devamsızlık yapılmaması hâlinde öğrenciye katılım belgesi verilir.

Kurs bitiminde uygulanacak sınavda başarılı olan öğrencilere “Akademik Türkçe Sertifikası” verilir. 

Derslere %80 devam mecburiyeti vardır.

Ders içerikleri; ödev hazırlama, sunum hazırlama, Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve İlahiyat alanlarındaki akademik metinleri inceleme ve dört temel beceride metin oluşturma şeklinde olacaktır.
HIZLI ERİŞİM

instagram Facebook Twitter