(G.T.K) Kur Sistemi ve Düzeyler

HİTİT-TÖMER’de Türkçe kursları, Diller İçin Avrupa Ortak Öneriler Çerçeve Metnine uygun olarak üç aşamada düzenlenir. Bu seviyeler; Temel Dil Kullanımı (A1-A2), Bağımsız Dil Kullanımı (B1-B2) ve Yetkin Dil Kullanımı (C1-C2)’dir.

Dil Düzeyleri ve Kurlar:


DİL DÜZEYLERİ

KUR

TEMEL DÜZEY

A1

A2

ORTA DÜZEY

B1

B2

İLERİ DÜZEY

C1

C2


HİTİT-TÖMER’de öğrenim görmek ve dil seviyelerini belirlemek isteyen herkes HİTİT-TÖMER’in düzenlediği “Düzey Tespit Sınavı”na katılır. Düzey Tespit Sınavına girenlerin dil seviyeleri, aşağıdaki tabloda gösterilen puan aralıklarına göre belirlenir.

DÜZEYLER

PUANLAR

A0

0-29

A1

30-49

A2

50-59

B1

60-69

B2

70-79

C1

80-89

C2

90-100Bu sınavda 100 tam puan üzerinden (0-29) arası puan alanlar A1, (30-49) arası puan alanlar A2, (50-59) arası puan alanlar B1, (60-69) arası puan alanlar B2, (70-79) arası puan alanlar C1 kurlarında kurslara başlar.

Türkçe öğretimi eğitim süresi, temel düzeyden başlayanlar için en az 960 saattir. A1, A2, B1, B2 kurları 168’er ders saati; C1 kuru ise 144 ders saati olarak uygulanır. Kur sistemine ait kurs programındaki Türkçe dersleri haftada 4 gün, günde 6 saat olarak gerçekleşmektedir. 

DÜZEY

HAFTALIK DERS SAATİ

HAFTA SAYISI

TOPLAM DERS SAATİ

A1

24

7

168

A2

24

7

168

B1

24

7

168

B2

24

7

168

C1

24

6

144

C2

24

6

144

TOPLAM

40 Hafta

960 Saat

*Dersler hafta içi her gün 09.00-14.00 saatleri arasında yapılmaktadır.


Türkçe kurslarında bir ders saati 40 dakikadır. 

HİTİT-TÖMER’de Türkçe kurslarındaki kursiyer, devam ettiği her düzeyin sonunda “Kur Sonu Sınavı”na katılmakla yükümlüdür. Kursiyer, Kur Sonu Sınavında aşağıdaki tabloya göre 60 ve üzeri başarı puanı alması durumunda bir üst düzeyde Türkçe öğretimine devam eder.

KUR SONU SINAVI

BECERİLER

TAM PUAN

TABAN PUAN

BAŞARI PUANI

Okuma

25

12

 

Dört Beceri Puanları Genel Toplamı

Dinleme

25

12

Yazma

25

12

Konuşma

25

12

TOPLAM

100

48

60


Kur Sonu Sınavında 60 puanının altında puan alan kursiyer aynı düzeyi tekrar eder. Kursiyerin Türkçe kursuna devam etmeyeceğini HİTİT-TÖMER’e yazılı olarak bildirmesi durumunda, Kur Sonu Sınavında 60 puan ve üzeri puan alarak başarılı olduğu en son seviyeye ait Türkçe Düzey Belgesi kursiyere verilir.

Hitit Üniversitesinde eğitim dili Türkçe olan ön lisans/lisans/yüksek lisans/doktora programlarında eğitim almak için en az C1 düzeyinde Türkçe yeterliği gerekir. 

Eğitim dili yabancı dil olan programlara kayıt yaptıracak adaylardan Türkçe Yeterlik Belgesi istenmez.
HIZLI ERİŞİM

instagram Facebook Twitter