Kur Sonu Sınavı

HİTİT-TÖMER'de öğrenim gören öğrencilere her düzey sonunda Kur Sonu Sınavı uygulanır. Kur Sonu Sınavı başarı notu 60’tır. 

HİTİT-TÖMER'de Kur Sonu Sınavına giren öğrencilerin aşağıdaki tabloda belirtilen okuma, dinleme, yazma ve konuşma becerilerinin her birinden taban puanı alması gerekir. 


KUR SONU SINAVI

BECERİLER

TAM PUAN

TABAN PUAN

BAŞARI PUANI

Okuma

25

12

Dört Beceri Puanları

Genel Toplamı

Dinleme

25

12

Yazma

25

12

Konuşma

25

12

TOPLAM

100

48

60


Bunlardan sadece birinden taban puanın altında puan alınması durumunda, kursiyerlere 1 hafta içerisinde sadece o beceri için bir kez telafi sınavı hakkı verilir. 

Birden fazla beceriden taban puan altında puan alınması durumunda kursiyer başarısız kabul edilir. 

HİTİT-TÖMER tarafından kabul edilen geçerli bir nedenle Kur Sonu Sınavına katılamayan öğrencilere mazeret sınavı hakkı verilir. Öğrenci mazeretini sınavdan sonraki iki (2) iş günü içinde kendisi veya bir yakını aracılığı ile Merkeze bildirmesi gerekir. 

Mazeret sınavlarının tarihleri, merkez tarafından en kısa sürede belirlenir.

Sınav süresi 120 dakikadır.

Sınava katılım ücretsizdir.HIZLI ERİŞİM

instagram Facebook Twitter