Misyonumuz

Hitit Üniversitesi TÖMER ailesi olarak en temel misyonumuz, hem ülkemizde bulunan yabancı ve Türk soylu öğrencilere hem de dünyanın dört bir yanından yurt dışında yabancı/ikinci dil olarak Türkçe öğrenmek isteyen bireylere Diller İçin Avrupa Ortak Çerçeve Metni tarafından belirlenen temel, orta ve ileri seviyelerde Türkçe öğretmek, öğrencilerimizin Türk dilini eğitim, iş ve sosyal yaşamlarında etkin bir biçimde kullanabilmelerini sağlamak, dil öğrenim yöntem ve yaklaşımlarına çağın gereksinimlerine uygun yenilikler getirmek, sosyo-kültürel etkinlikler vasıtasıyla iletişim kanallarını yenilikçi ve verimli kullanabilen bireyler yetiştirmektir.


Vizyonumuz

HİTİT-TÖMER olarak vizyonumuz, öğrencilerine yabancı/ikinci dil olarak Türkçe öğretimi hususuyla ilgili bilgi ve becerilerin etkin olarak kazandırılması için gerekli öğrenme ortamını oluşturarak uluslararası düzlemde dil ve kültür etkinliklerine yön veren Türkiye’de ve dünyadaki en saygın dil merkezlerinden biri olmaktır.
HIZLI ERİŞİM

instagram Facebook Twitter