Türkçe Yeterlik Sınavı

Türkçe Yeterlik Sınavına katılmak için en az B2 düzeyinde belgeye sahip olmak gerekir. 

Sınava katılmak isteyenlerden yönetim kurulu tarafından belirlenen tutarda ücret tahsil edilir. 

Sınav yurt içinde ve yurt dışında yapılabilir. 

Türkçe Yeterlik Sınavına katılanların başarılı sayılabilmesi için aşağıdaki tabloda gösterilen okuma, dinleme, yazma ve konuşma beceri alanlarından her birinden en az 15 toplamda 60 puan alması gerekir. Sınavda 100 tam puan üzerinden 60'ın altında veya herhangi bir beceriden 15 puanın altında not alanlar başarısız sayılır.


TÜRKÇE YETERLİLİK YETERLİK SINAVI

BECERİLER

TAM PUAN

TABAN PUAN

Okuma

25

15

Dinleme

25

15

Yazma

Yazma-1 (10)

25

15

Yazma-2 (15)

Konuşma

Karşılıklı Konuşma (15)

25

15

Bağımsız Konuşma (10)

TOPLAM

100

60


Sınav süresi 180 dakikadır.


HIZLI ERİŞİM

instagram Facebook Twitter